Vincent Both
Zonder titel, 64 x 24, object
€ 1.500
Maja Klaassens
Apron 2, 87 x 83, object
€ 1.500
Alexandra Martens
Untitled, object
Vincent Both
Zonder titel, 29,7 x 21, serie van 5 tekeningen
€ 550 per stuk
Vincent Both
Zonder titel, 29,7 x 21, tekening
€ 550
Maja Klaassens
Untitled #1, 48 x 32, tekening
€ 750
Alexandra Martens
Untitled, 43 x 43, object, keramiek

OVERAL & ALTIJD

In de groepsexpositie ‘Overal & altijd’ brengt curator Steef Crombach (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag, 2014) werken van drie van haar jaargenoten bijeen, te weten Vincent Both, Maja Klaassens en Alexandra Martens. De tentoonstelling richt zich op de kunstenaar als individu, maar onderzoekt ook hoe kunstenaars omgaan met vergelijking.

De symbolische en mysterieuze kleine tekeningen van Vincent Both zijn cel op cel opgebouwd, zonder vooraf gepland resultaat. De toeschouwer ervaart bij het bekijken van het werk van Vincent de meditatieve aandacht die hij stopt in zijn werkproces en in zijn onderwerp, dat vaak op de natuur geïnspireerd is.

Maja Klaassens maakt tekeningen, objecten en teksten, waarbij voorwerpen uit de huiselijke sfeer en uit de natuur het onderwerp vormen. Op de toeschouwer komen deze voorwerpen herkenbaar over en alsof haar symboliek automatisch begrepen moet worden. Toch blijkt deze niet te ontcijferen, zoals een code of taal uit een andere tijd of plaats.

De 3D-werken en tekeningen van Alexandra Martens tonen geen ultieme waarheid. Objecten, geschriften en symbolen die ooit een andere betekenis hadden of waarvan de betekenis verloren is gegaan, brengt zij opnieuw onder de aandacht. Associaties van de toeschouwer redden deze objecten van het gladde pad van geschiedenis tot legende tot mythe tot een sprookje dat nooit echt heeft bestaan.

Curator en kunstenaar Steef Crombach studeerde in 2014 samen met de deelnemende kunstenaars af aan de KABK. De terughoudendheid die binnen haar generatie kunstenaars bestaat ten opzichte van vergelijking was voor haar aanleiding voor het aandragen en opzetten van deze expositie. Deze valt binnen de nieuwe koers van Vonkel om in toenemende mate gastcuratoren uit te nodigen om ontwikkelingen in de actuele beeldende kunst van binnenuit te belichten.