16.04 – 01.06.2013 –
Dirk Bours

Onder de noemer ‘Point of no return’ presenteert beeldend kunstenaar Dirk Bours zijn abstracte olieverfschilderijen van 16 april t/m 1 juni 2013 bij Vonkel.

Aan de basis van Dirk Bours’ schilderijen liggen foto’s van alledaagse straattaferelen; gebouwen, industriële en verstedelijkte landschappen uit zijn directe omgeving. De foto’s vormen als het ware een kleine uitsnede van een fragment uit de wereld om ons heen, de realiteit. Bijzonder is de wijze waarop de kunstenaar vorm, compositie, structuur en ritme ontleedt en ontkracht, wat leidt tot een gewaagde balans van figuratie en abstractie.

Door de mate van abstractie waarin de kunstenaar de vormen en vlakken in zijn kunstwerken weergeeft, is de herkenbaarheid bij de beschouwer weliswaar voelbaar, maar niet goed definieerbaar. Het ontstaan van de kunstwerken laat zich het best typeren als een organisch proces van opbouw en afbraak, vergelijkbaar met de structuur van een stad, die zelf ook nooit af en voortdurend aan verandering onderhevig is. Vertaald naar zijn werk resulteert dit in meerdere lagen die na elkaar en over elkaar heen worden geschilderd, waarbij elke reeds bestaande laag de aanleiding is voor de volgende.

De definitieve compositie is het resultaat van een samensmelting van verschillende ideeën over de fysieke ruimte om ons heen, die door Bours op het doek zijn omgevormd tot een eigen, uit verf bestaande nieuwe werkelijkheid.