­

30.06 – 06.08.2016

Van 30 juni tot en met 6 augustus 2016 is bij Vonkel de expositie ‘Overal & altijd’ te zien, met werken van beeldend kunstenaars Vincent Both, Maja Klaassens en Alexandra Martens, die alle drie in 2014 afstudeerden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. De tentoonstelling richt zich op de kunstenaar als individu, maar onderzoekt ook hoe kunstenaars omgaan met vergelijking.

De symbolische en mysterieuze kleine tekeningen van Vincent Both zijn cel op cel opgebouwd, zonder vooraf gepland resultaat. De toeschouwer ervaart bij het bekijken van het werk van Vincent de meditatieve aandacht die hij stopt in zijn werkproces en in zijn onderwerp, dat vaak op de natuur geïnspireerd is.

Maja Klaassens maakt tekeningen, objecten en teksten, waarbij voorwerpen uit de huiselijke sfeer en uit de natuur het onderwerp vormen. Op de toeschouwer komen deze voorwerpen herkenbaar over en alsof haar symboliek automatisch begrepen moet worden. Toch blijkt deze niet te ontcijferen, zoals een code of taal uit een andere tijd of plaats.

De 3D-werken en tekeningen van Alexandra Martens tonen geen ultieme waarheid. Objecten, geschriften en symbolen die ooit een andere betekenis hadden of waarvan de betekenis verloren is gegaan, brengt zij opnieuw onder de aandacht. Associaties van de toeschouwer redden deze objecten van het gladde pad van geschiedenis tot legende tot mythe tot een sprookje dat nooit echt heeft bestaan.

Curator en kunstenaar Steef Crombach studeerde in 2014 samen met de deelnemende kunstenaars af aan de KABK. De terughoudendheid die binnen haar generatie kunstenaars bestaat ten opzichte van vergelijking was voor haar aanleiding voor het aandragen en opzetten van deze expositie. Deze valt binnen de nieuwe koers van Vonkel om in toenemende mate gastcuratoren uit te nodigen om ontwikkelingen in de actuele beeldende kunst van binnenuit te belichten.

De expositie ‘Overal en altijd’ is van 8 t/m 23 juli elke vrijdag en zaterdag te bezoeken en van 28 juli tot en met 6 augustus elke donderdag, vrijdag en zaterdag. De reguliere openingsuren zijn van 12 tot 18 uur. Op vrijdagavond 5 augustus vindt van 19 tot 21 uur een finissage plaats in aanwezigheid van de kunstenaars en de curator.

Naar de werken uit de expositie